Aktualności

Europa Środkowa i Wschodnia pozostanie motorem wzrostu gospodarczego w Europie

Warsaw_blog

Od 2009 roku Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów ze względu na jej postępowe programy dostosowywania się do nowego otoczenia finansowego wraz ze znacznie obniżonym deficytem na rachunku bieżącym, wysoko wykwalifikowaną i elastyczną kadrą pracowniczą oraz dotychczas sprzyjającą strukturą kosztów.

Chociaż nadal jest w dużej mierze uzależniona od Europy Zachodniej, a szczególnie od Niemiec jako głównego partnera handlowego, region ma ogólnie rzecz biorąc stabilne finanse publiczne i wciąż jest atrakcyjny dla inwestycji zagranicznych. Podstawy tego regionu są bardzo solidne i stabilne.

(more…)

By : admin /January 23, 2014 /Europa Środkowa i Wschodnia, Wgląd /0 Comment Read More