Handel

Expandglobe umożliwa firmom rozpoczęcie projektów eksportowych na dynamicznych rynkach Afryki, takich jak Angola. Nasza szeroka sieć kontaktów na rynku docelowym i lokalne struktury w Luandzie dają nam silną przewagę konkurencyjną przy wspieraniu działalności gospodarczej między Polską i Angolą.

Comments are closed.