Angola

Możliwości biznesowe w Angoli, seminarium w PAIiIZ

konferencja

Eksport polskiej żywności do Angoli może wzrosnąć pięciokrotnie w ciągu najbliższych 3 lat

Firma Expandglobe we współpracy z PAIiIZ, Ambasadą Republiki Angoli w Polsce oraz Polsko-Angolską Grupą Parlamentarną zorganizowała 4 listopada konferencję dotyczącą możliwości biznesowych dla polskich firm w Angoli. W spotkaniu wzięli udział m.in. Jego Ekscelencja Ambasador Angoli Domingos Culolo, poseł na Sejm RP dr hab. Killion Munyama, Prezes PAIiIZ Sławomir Majman, Prezes Banku Millennium João Brás Jorge oraz Prezes Mota-Engil Manuel Mota.

Od stycznia do czerwca 2014 roku eksport polskich firm do Angoli wzrósł o 109%. Jak szacuje firma Expandglobe, ten trend będzie się utrzymywał, a eksport polskiej żywności do tego afrykańskiego kraju może wzrosnąć nawet pięciokrotnie w ciągu najbliższych 3 lat.

W następstwie dwóch misji biznesowych do Angoli w 2014 roku, firma Expandglobe podpisała kontrakty na dostawy mleka polskiej Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA oraz na dostawy jabłek firmy GALSTER, jak również innych produktów o wartości ponad 10 mln zł rocznie. W najbliższym czasie nastąpią wysyłki polskich produktów zarówno z sektora maszynowego, jak i tekstylnego.

David Valente, Prezes Expandglobe, ogłosił wdrożenie projektu ExpandAngola 2015, który będzie promował projekty inwestycyjne w obszarach takich jak rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, produkcja energii, rozwój sieci handlowych oraz oprogramowanie i telekomunikacja.

Program misji gospodarczych, seminariów oraz innych inicjatyw wzmocni wizerunek Angoli jako jednego z największych potencjalnych partnerów biznesowych dla polskich firm w Afryce w 2015 roku.

By : admin /November 27, 2014 /Aktualności, Angola, Europa Środkowa i Wschodnia, Wgląd /0 Comment Read More

Spotkanie Okrągłego Stołu – How to Win in Angola

Select1_Fotor_Collage2

W ubieglym miesiącu Bank Zachodni WBK oraz Expandglobe wspólnie zorganizowali spotkanie okrągłego stołu na temat “Winning in Angola, Top Leadership Approach”. Było to jedno z głównych wydarzeń organizowanych w Warszawie omawiających potencjał biznesowy i możliwości biznesowe Angoli. Ponad 30 osób ze stanowisk kierowniczych wykazało swoje zainteresowanie wspólnymi spostrzeżeniami Banku Zachodniego WBK, Expandglobe i Asseco na temat możliwości i strategii odnoszenia sukcesu w Afryce i Angoli.

Rosnące zainteresowanie rynkiem Angoli jest wywołane szybkim rozwojem gospodarczym Afryki, a w  szczególności tego kraju. Jest to wywołane również promocją prowadzoną przez polski rząd poprzez program Go Africa, który ma na celu dywersyfikację polskich relacji biznesowych, które są zbyt uzależnienione od Europy. Angola jest trzecią co do wielkości gospodarką w Afryce Subsaharyjskiej, drugim co do wielkości producentem ropy naftowej, a ponadto cechuje się jednym z dziesięciu najwyższych wskaźników wzrostu PKB na świecie. Jej wskaźnik PKB na mieszkańca jest najszybciej rosnącym w Afryce, a kraj jest na ścieżce szybkiego rozwoju finansowanego ze swoich bogatych zasobów naturalnych i silnego przemysłu naftowego. W rzeczywistości żaden inny kraj w Afryce nie posiada takich środków per capita do inwestowania w rozwój gospodarczy, jak Angola. Przy 50% populacji w wieku poniżej 18 lat, oczekuje się podwojenia populacji Angoli w ciągu 20 lat.

Z potężnym programem rozwoju infrastruktury oraz ze strukturalną potrzebą zagranicznej wiedzy, know-how i wsparcia, Angola potrzebuje silnych partnerów i obecnie szuka nowych krajów partnerskich, które mogą wspólnie z nią inwestować i razem rozwijać kraj. Polska jest bardzo dobrze przygotowana do udziału w tej roli, co więcej została właśnie wybrana przez rząd Angoli jako jeden z kluczowych partnerów w celu wspólnego promowania działalności biznesowej. Sektory takie jak żywność, projekty rolnicze, maszyneria, górnictwo, produkcja energii, technologie informacyjno-komunikacyjne, nowoczesna dystrybucja są wśród obszarów, w których występują silne możliwości kooperacji, która może odpowiednio dopasować się do interesów gospodarczych Polski i Angoli.

Kolejne spotkania okrągłego stołu i misje biznesowe do Angoli są zaplanowane na ten rok w zakresie współpracy pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK oraz Expandglobe.

Kluczowe zalecenia w podejściu do Angoli

  1. Praca domowa – jako iż jest to bardzo konkurencyjny i skomplikowany rynek różniący się od zachodnich zwyczajów, musi być dobrze zrozumiany przed zaangażowaniem środków. Tylko dobrze przygotowani mogą czerpać z Angoli duże zyski.
  2. Zaangażowanie kierownictwa – w Angoli nadal dominuje pionowy proces decyzyjny. W celu odpowiedniego podejścia i poważnego potraktowania kierownictwa firm w Angoli, polskie firmy muszą zainwestować w wysłanie osób decyzyjnych na rynek.
  3. Pakiet ofert – ważne jest, aby zrozumieć cały łańcuch wartości i zaoferować zintegrowane rozwiązanie. Zbyt wiele firm próbuje dotrzeć do Angoli z rozwiązaniami, które nie posiadają zintegrowanego podejścia do lokalnych potrzeb rynku oraz zrozumienia lokalnej dynamiki.
  4. Zasady finansowania – przy projektach inwestycyjnych ważne jest, aby dobrze zrozumieć zasady finansowania, które mogą być świadczone przez banki dla lokalnych partnerów. Może to mieć kluczowe znaczenie dla wyróżnienia solidności pakietu rozwiązań oferowanego na rynku.
  5. Wizja zrównoważonego zaangażowania na rynku – Angola nie jest rynkiem przynoszącym zyski w krótkim okresie – handel jest opcją wykonalną na początek, ale potencjał dużych zysków leży w rozwoju projektów na rynku.
  6. Sieci i partnerzy – możliwości i informacje na tym rynku są dostępne tylko lokalnie poprzez rozmowy z ludźmi, którzy darzą partnera zaufaniem. Nie ma przygotowanych doniesień rynkowych, dlatego należy twardo stąpać po ziemi, aby zrozumieć i ocenić możliwości oraz podejmować właściwe decyzje.

 

Zalecenia zostały przygotowane przez Expandglobe. 

By : admin /July 07, 2014 /Angola, Wgląd /0 Comment Read More

Misja Biznesowa do Angoli

Pic-BusMission-Angola

Na zdjęciu (od lewej): Pan Killion Munyama (Poseł na Sejm RP), Pani Vanessa Silva (Kancelaria Prawna Miranda Correia), Pan David Valente (Prezes Expandglobe). Prelegenci na konferencji prowadzonej przez Bank CaixaTotta (Grupa Santander).

Pod koniec marca 2014 roku delegacja polskich firm odwiedziła Luandę w celu promowania relacji biznesowych z jednym z największych potencjalnych rynków w Afryce – Angoli. Misja została zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Łodzi, a wzięły w niej udział takie firmy jak Asseco, Pronar, ZM Tarnów, WCBKT SA oraz Expandglobe, które wspierało organizację tego wydarzenia.

W ramach projektu Go Africa, Polska stara się dotrzeć do Afryki z zamiarem rozwijania relacji biznesowych, które pomogą zróżnicować jej uzależnienie gospodarcze od Europy. Angola jest trzecią co do wielkości gospodarką w Afryce Subsaharyjskiej, drugim co do wielkości producentem ropy naftowej, a ponadto cechuje się jednym z dziesięciu najwyższych wskaźników wzrostu PKB na świecie. Jej wskaźnik PKB per capita jest drugi co do wielkości w Afryce, a kraj jest na ścieżce szybkiego rozwoju finansowanego dzięki swoim bogatym zasobom naturalnym i silnemu przemysłowi naftowemu. Żaden inny kraj w Afryce nie posiada takich środków do inwestowania w rozwój gospodarczy per capita jak Angola. Z połową populacji w wieku poniżej 18 lat, oczekuje się podwojenia liczby ludności w kraju w ciągu kolejnych 20 lat.

Z ogromnym programem rozwoju infrastruktury oraz ze strukturalną potrzebą zagranicznej wiedzy, know-how i wsparcia, Angola potrzebuje silnych kontrahentów i rzeczywiście poszukuje nowych partnerów, którzy mogą wspólnie wraz z nią inwestować i razem się rozwijać. Polska może być dobrze przygotowana do tej roli.

David Valente, portugalski prezes polskiej firmy Expandglobe Sp. z o.o., która wspiera polskie firmy w prowadzeniu działalności gospodarczej w Angoli, twierdzi, że ​​„wejście na rynek Angoli wymaga solidnego przygotowania, dobrego zrozumienia rynku i silnych lokalnych partnerów. Jest to konkurencyjne środowisko biznesowe, ale gdy już jesteś na rynku, możesz brać udział w najbardziej rentownych i udanych projektach, jakie można sobie wyobrazić dla Twojej firmy. Angola stwarza jedne z największych możliwości biznesowych na świecie i polska konkurencyjność wraz z wiedzą wydają się być mile widzianymi gośćmi.”

Źródło: Expandglobe Sp z o.o.

 

By : admin /June 07, 2014 /Aktualności, Angola, Wgląd /0 Comment Read More

Angola, przyszła potęga gospodarcza Afryki

Luanda_Newsletter

Wielkość produkcji ropy Angoli jest drugą co do wielkości w Afryce i rośnie nieustannie od zakończenia wojny domowej w 2002 roku. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy osiągnie 6,2% w 2013 roku i 7,3% w 2014 roku, napędzany przez ekspansję w sektorze ropy i gazu, a także program wydatków publicznych wdrożony w celu zwiększenia różnorodności gospodarczej, która już rozwijała się szybciej niż sektor naftowy w ciągu ostatnich 3 lat. Angola jest trzecią największą gospodarką w Afryce, ale posiada największy potencjał wzrostu. Wielu uważa, że przegoni RPA jako najpotężniejsza potęga gospodarcza na kontynencie.

(more…)

By : admin /January 23, 2014 /Angola, Wgląd /0 Comment Read More