Aktualności

Możliwości biznesowe w Angoli, seminarium w PAIiIZ

konferencja

Eksport polskiej żywności do Angoli może wzrosnąć pięciokrotnie w ciągu najbliższych 3 lat

Firma Expandglobe we współpracy z PAIiIZ, Ambasadą Republiki Angoli w Polsce oraz Polsko-Angolską Grupą Parlamentarną zorganizowała 4 listopada konferencję dotyczącą możliwości biznesowych dla polskich firm w Angoli. W spotkaniu wzięli udział m.in. Jego Ekscelencja Ambasador Angoli Domingos Culolo, poseł na Sejm RP dr hab. Killion Munyama, Prezes PAIiIZ Sławomir Majman, Prezes Banku Millennium João Brás Jorge oraz Prezes Mota-Engil Manuel Mota.

Od stycznia do czerwca 2014 roku eksport polskich firm do Angoli wzrósł o 109%. Jak szacuje firma Expandglobe, ten trend będzie się utrzymywał, a eksport polskiej żywności do tego afrykańskiego kraju może wzrosnąć nawet pięciokrotnie w ciągu najbliższych 3 lat.

W następstwie dwóch misji biznesowych do Angoli w 2014 roku, firma Expandglobe podpisała kontrakty na dostawy mleka polskiej Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA oraz na dostawy jabłek firmy GALSTER, jak również innych produktów o wartości ponad 10 mln zł rocznie. W najbliższym czasie nastąpią wysyłki polskich produktów zarówno z sektora maszynowego, jak i tekstylnego.

David Valente, Prezes Expandglobe, ogłosił wdrożenie projektu ExpandAngola 2015, który będzie promował projekty inwestycyjne w obszarach takich jak rolnictwo, przetwórstwo spożywcze, produkcja energii, rozwój sieci handlowych oraz oprogramowanie i telekomunikacja.

Program misji gospodarczych, seminariów oraz innych inicjatyw wzmocni wizerunek Angoli jako jednego z największych potencjalnych partnerów biznesowych dla polskich firm w Afryce w 2015 roku.

By : admin /November 27, 2014 /Aktualności, Angola, Europa Środkowa i Wschodnia, Wgląd /0 Comment Read More

Misja Biznesowa do Angoli

Pic-BusMission-Angola

Na zdjęciu (od lewej): Pan Killion Munyama (Poseł na Sejm RP), Pani Vanessa Silva (Kancelaria Prawna Miranda Correia), Pan David Valente (Prezes Expandglobe). Prelegenci na konferencji prowadzonej przez Bank CaixaTotta (Grupa Santander).

Pod koniec marca 2014 roku delegacja polskich firm odwiedziła Luandę w celu promowania relacji biznesowych z jednym z największych potencjalnych rynków w Afryce – Angoli. Misja została zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Łodzi, a wzięły w niej udział takie firmy jak Asseco, Pronar, ZM Tarnów, WCBKT SA oraz Expandglobe, które wspierało organizację tego wydarzenia.

W ramach projektu Go Africa, Polska stara się dotrzeć do Afryki z zamiarem rozwijania relacji biznesowych, które pomogą zróżnicować jej uzależnienie gospodarcze od Europy. Angola jest trzecią co do wielkości gospodarką w Afryce Subsaharyjskiej, drugim co do wielkości producentem ropy naftowej, a ponadto cechuje się jednym z dziesięciu najwyższych wskaźników wzrostu PKB na świecie. Jej wskaźnik PKB per capita jest drugi co do wielkości w Afryce, a kraj jest na ścieżce szybkiego rozwoju finansowanego dzięki swoim bogatym zasobom naturalnym i silnemu przemysłowi naftowemu. Żaden inny kraj w Afryce nie posiada takich środków do inwestowania w rozwój gospodarczy per capita jak Angola. Z połową populacji w wieku poniżej 18 lat, oczekuje się podwojenia liczby ludności w kraju w ciągu kolejnych 20 lat.

Z ogromnym programem rozwoju infrastruktury oraz ze strukturalną potrzebą zagranicznej wiedzy, know-how i wsparcia, Angola potrzebuje silnych kontrahentów i rzeczywiście poszukuje nowych partnerów, którzy mogą wspólnie wraz z nią inwestować i razem się rozwijać. Polska może być dobrze przygotowana do tej roli.

David Valente, portugalski prezes polskiej firmy Expandglobe Sp. z o.o., która wspiera polskie firmy w prowadzeniu działalności gospodarczej w Angoli, twierdzi, że ​​„wejście na rynek Angoli wymaga solidnego przygotowania, dobrego zrozumienia rynku i silnych lokalnych partnerów. Jest to konkurencyjne środowisko biznesowe, ale gdy już jesteś na rynku, możesz brać udział w najbardziej rentownych i udanych projektach, jakie można sobie wyobrazić dla Twojej firmy. Angola stwarza jedne z największych możliwości biznesowych na świecie i polska konkurencyjność wraz z wiedzą wydają się być mile widzianymi gośćmi.”

Źródło: Expandglobe Sp z o.o.

 

By : admin /June 07, 2014 /Aktualności, Angola, Wgląd /0 Comment Read More