Monthly Archives July 2014

Spotkanie Okrągłego Stołu – How to Win in Angola

Select1_Fotor_Collage2

W ubieglym miesiącu Bank Zachodni WBK oraz Expandglobe wspólnie zorganizowali spotkanie okrągłego stołu na temat “Winning in Angola, Top Leadership Approach”. Było to jedno z głównych wydarzeń organizowanych w Warszawie omawiających potencjał biznesowy i możliwości biznesowe Angoli. Ponad 30 osób ze stanowisk kierowniczych wykazało swoje zainteresowanie wspólnymi spostrzeżeniami Banku Zachodniego WBK, Expandglobe i Asseco na temat możliwości i strategii odnoszenia sukcesu w Afryce i Angoli.

Rosnące zainteresowanie rynkiem Angoli jest wywołane szybkim rozwojem gospodarczym Afryki, a w  szczególności tego kraju. Jest to wywołane również promocją prowadzoną przez polski rząd poprzez program Go Africa, który ma na celu dywersyfikację polskich relacji biznesowych, które są zbyt uzależnienione od Europy. Angola jest trzecią co do wielkości gospodarką w Afryce Subsaharyjskiej, drugim co do wielkości producentem ropy naftowej, a ponadto cechuje się jednym z dziesięciu najwyższych wskaźników wzrostu PKB na świecie. Jej wskaźnik PKB na mieszkańca jest najszybciej rosnącym w Afryce, a kraj jest na ścieżce szybkiego rozwoju finansowanego ze swoich bogatych zasobów naturalnych i silnego przemysłu naftowego. W rzeczywistości żaden inny kraj w Afryce nie posiada takich środków per capita do inwestowania w rozwój gospodarczy, jak Angola. Przy 50% populacji w wieku poniżej 18 lat, oczekuje się podwojenia populacji Angoli w ciągu 20 lat.

Z potężnym programem rozwoju infrastruktury oraz ze strukturalną potrzebą zagranicznej wiedzy, know-how i wsparcia, Angola potrzebuje silnych partnerów i obecnie szuka nowych krajów partnerskich, które mogą wspólnie z nią inwestować i razem rozwijać kraj. Polska jest bardzo dobrze przygotowana do udziału w tej roli, co więcej została właśnie wybrana przez rząd Angoli jako jeden z kluczowych partnerów w celu wspólnego promowania działalności biznesowej. Sektory takie jak żywność, projekty rolnicze, maszyneria, górnictwo, produkcja energii, technologie informacyjno-komunikacyjne, nowoczesna dystrybucja są wśród obszarów, w których występują silne możliwości kooperacji, która może odpowiednio dopasować się do interesów gospodarczych Polski i Angoli.

Kolejne spotkania okrągłego stołu i misje biznesowe do Angoli są zaplanowane na ten rok w zakresie współpracy pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK oraz Expandglobe.

Kluczowe zalecenia w podejściu do Angoli

  1. Praca domowa – jako iż jest to bardzo konkurencyjny i skomplikowany rynek różniący się od zachodnich zwyczajów, musi być dobrze zrozumiany przed zaangażowaniem środków. Tylko dobrze przygotowani mogą czerpać z Angoli duże zyski.
  2. Zaangażowanie kierownictwa – w Angoli nadal dominuje pionowy proces decyzyjny. W celu odpowiedniego podejścia i poważnego potraktowania kierownictwa firm w Angoli, polskie firmy muszą zainwestować w wysłanie osób decyzyjnych na rynek.
  3. Pakiet ofert – ważne jest, aby zrozumieć cały łańcuch wartości i zaoferować zintegrowane rozwiązanie. Zbyt wiele firm próbuje dotrzeć do Angoli z rozwiązaniami, które nie posiadają zintegrowanego podejścia do lokalnych potrzeb rynku oraz zrozumienia lokalnej dynamiki.
  4. Zasady finansowania – przy projektach inwestycyjnych ważne jest, aby dobrze zrozumieć zasady finansowania, które mogą być świadczone przez banki dla lokalnych partnerów. Może to mieć kluczowe znaczenie dla wyróżnienia solidności pakietu rozwiązań oferowanego na rynku.
  5. Wizja zrównoważonego zaangażowania na rynku – Angola nie jest rynkiem przynoszącym zyski w krótkim okresie – handel jest opcją wykonalną na początek, ale potencjał dużych zysków leży w rozwoju projektów na rynku.
  6. Sieci i partnerzy – możliwości i informacje na tym rynku są dostępne tylko lokalnie poprzez rozmowy z ludźmi, którzy darzą partnera zaufaniem. Nie ma przygotowanych doniesień rynkowych, dlatego należy twardo stąpać po ziemi, aby zrozumieć i ocenić możliwości oraz podejmować właściwe decyzje.

 

Zalecenia zostały przygotowane przez Expandglobe. 

By : admin /July 07, 2014 /Angola, Wgląd /0 Comment Read More