Monthly Archives January 2014

Angola, przyszła potęga gospodarcza Afryki

Luanda_Newsletter

Wielkość produkcji ropy Angoli jest drugą co do wielkości w Afryce i rośnie nieustannie od zakończenia wojny domowej w 2002 roku. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy osiągnie 6,2% w 2013 roku i 7,3% w 2014 roku, napędzany przez ekspansję w sektorze ropy i gazu, a także program wydatków publicznych wdrożony w celu zwiększenia różnorodności gospodarczej, która już rozwijała się szybciej niż sektor naftowy w ciągu ostatnich 3 lat. Angola jest trzecią największą gospodarką w Afryce, ale posiada największy potencjał wzrostu. Wielu uważa, że przegoni RPA jako najpotężniejsza potęga gospodarcza na kontynencie.

(more…)

By : admin /January 23, 2014 /Angola, Wgląd /0 Comment Read More

Europa Środkowa i Wschodnia pozostanie motorem wzrostu gospodarczego w Europie

Warsaw_blog

Od 2009 roku Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) staje się coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów ze względu na jej postępowe programy dostosowywania się do nowego otoczenia finansowego wraz ze znacznie obniżonym deficytem na rachunku bieżącym, wysoko wykwalifikowaną i elastyczną kadrą pracowniczą oraz dotychczas sprzyjającą strukturą kosztów.

Chociaż nadal jest w dużej mierze uzależniona od Europy Zachodniej, a szczególnie od Niemiec jako głównego partnera handlowego, region ma ogólnie rzecz biorąc stabilne finanse publiczne i wciąż jest atrakcyjny dla inwestycji zagranicznych. Podstawy tego regionu są bardzo solidne i stabilne.

(more…)

By : admin /January 23, 2014 /Europa Środkowa i Wschodnia, Wgląd /0 Comment Read More